Громадська організація «УКРСПОЖИВКОНТРОЛЬ»

Ми стоїмо на захисті споживчих прав українців вже понад сім років!

Робота громадської організації спрямована на захист прав та свобод громадян, пов’язаних із споживанням послуг, товарів, продуктів та інформації.

Поширення знань про права споживачів — це один із кроків, який слід зробити для українців для досягнення процвітання та добробуту громадян. Сила споживачів у знанні своїх прав, а також можливість їх ефективного захисту та реалізації.

Розуміння та освіченість дають нам змогу не тільки захистити свої власні права а й допомогти іншим, а також веде суспільство до більш якісного, екологічного та ефективного надання послуг, виготовлення, дистрибуції та споживання продукції, отримання достовірної інформації про товари та послуги та інше.

Основними напрямками діяльності для нас сьогодні є:

– організація дієвого механізму громадського контролю за діяльністю владних органів у сфері захисту прав споживачів та охорони навколишнього середовища;

– забезпечення безпеки життя та здоров’я при придбанні споживачами продукції (робіт, послуг);

– сприяння реалізації прав споживачів на придбання безпечної продукції (робіт, послуг) належної якості;

– подання групових позовів (class action) для відшкодування шкоди  завданої споживачам товарiв (робiт, послуг), спричиненої виробниками (продавцями, виконавцями);

– захист та відновлення порушених прав споживачів законним способом.

«УКРСПОЖИВКОНТРОЛЬ» — це голос споживачів, який захищає права кожного споживача в Україні! Рішучі, незалежні, не обмежені виробничим бізнесом чи політичними партіями.

Ми працюємо у партнерстві з іншими громадськими організаціями в Україні  для досягнення відчутних результатів. Також генеральним партнером з питань юридичного супроводження нашої дiяльностi є GRECO Law Company.

Особливу увагу ми приділяємо освітнім заходам та інформуванню населення стосовно їхніх прав у сфері споживання. Для України важливо, щоб громадяни були впевненні у захисті своїх споживчих прав та могли отримати необхідну допомогу у разі їх порушення.

Які наші цілі?

Всі ми споживачі. Кожен день. Скрізь. І коли щось іде не так, ми платимо ціну. Іноді ця ціна, щось начебто «невелике» — якість товарів чи послуг, проте надалі ця ціна зростає — це наші права, наше здоров’я, наше життя.

В Україні з 2016 року виникла криза у системі захисту прав споживачів. У рамках реформи та гармонізації законодавства України із законодавством ЄС було ліквідовано орган захисту прав споживачів, Держспоживстандарт, замість якого створено Держспоживслужбу. Великий орган, до складу якого увійшли вісім служб. Паралельно запроваджено мораторій на державні перевірки (як планові, так і позапланові) суб’єктів господарювання. Сфера надання послуг, виробництва та реалізації товарів (харчових та не харчових). Поширення зони дії основного закону «Про захист прав споживачів» усунули зі сфери продуктів харчування, замінивши на Закон України «Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів», який не відповідає на низку проблемних питань, з якими стикаються споживачі.

Останнім часом рух захисту прав споживачів у багатьох країнах стрімко розвивається. Отже, наша місія захисту прав українських споживачів актуальна, як ніколи. Оскільки світ глобалізується та діджиталізується, ці зрушення на світовому ринку випереджають зміни у питаннях захисту прав національних споживачів.

Занадто часто українські споживачі опиняються в невигідному становищі, залишаючись віч-на-віч зі своїми проблемами. Це робить їх вразливими до небезпечної, несправедливої чи неетичної моделі комунікації з компаніями-виробниками, особливо з великими транснаціональними корпораціями.

Наше завдання змінити такий стан речей та забезпечити щоб голос кожного споживача був почутий а права були захищені. Цей голос повинен мати таку ж силу, як голос уряду, великої компанії чи корпорації. У той час, коли компанії в Україні часто мають величезний глобальний вплив на ті чи інші рішення, нам потрібно думати ширше та діяти разом для захисту прав споживачів.

Запрошуємо прогресивні організації та активних людей приєднатися до нас та допомогти сформувати майбутнє України, в якій кожен споживач має захист.

Громадська організація «УКРСПОЖИВКОНТРОЛЬ» цінує своїх партнерів та друзів, кожен голос у нашій організації буде почутий, а кожен споживач має бути захищений!

Українські споживачі – об’єднуємось разом для змін!

Голова ГО «УКРСПОЖИВКОНТРОЛЬ»
Станіслав Предко